ว.การบิน ม.ศรีปทุม MOU กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนาม MOU กับ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ที่ปรึกษาและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage