ว.การบิน ม.ศรีปทุม จับมือบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

(16 พฤศจิกายน 2563) วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ นาวาอากาศโท นนทพร มัณฑะจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแอร์  เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินอีกด้วย ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage