วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link

UploadImage

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบราง SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมการปฎิบัติการนายสถานี ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage