วันเกียรติยศ! พิธีประดับปีก และแถบบ่าเลื่อนชั้น”63 นศ.ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม

UploadImage

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน”วันเกียรติยศ” พิธีประดับปีกและแถบบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบการบินและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

สำหรับการจัดพิธีอันทรงเกียรติ “วันเกียรติยศ” พิธีประดับปีกและแถบบ่าเลื่อนชั้นปี” ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2563 เพื่อเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันตลอดจนให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาลูกSPUทุกคน และจะได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสืบต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage