ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย SPUCON2020 ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญทุกท่านร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15
The 15th National and International Sripatum University Conference  (SPUCON2020)
ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่าน App Zoom / Facebook Live
กำหนดการ  คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SPUCON2020  http://spucon.spu.ac.th

อัตราค่าลงทะเบียน
1. ผู้นำเสนอบทความภาษาไทย                     2,500 บาท
2. ผู้นำเสนอบทความภาษาอังกฤษ                 100 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน          ฟรี!!

>> กำหนดการส่งผลงาน <<

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563                ส่งบทความ
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563              ผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของ Pee
วันศุกร์ที่ 30  ตุลาคม    2563                                        วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไข
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563                                      ประกาศผลการพิจารณาบทความ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563   ผู้เขียนส่งไฟล์ PowerPoint หรือ Infographic หรือ Poster

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 . 02-5791111 ต่อ 2187
E-mail address: spucon@spu.ac.th