ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา 20 ปี ม.นอร์ทกรุงเทพ

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

UploadImage