ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 “แบบ New Normal”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  2,889 คน ในแบบ New Normal

UploadImage

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่  21– 22 ธันวาคม 2563

UploadImage

UploadImage

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝากข้อคิดและข้อปฎิบัติในพิธีประสาทปริญญาฯแก่บัณฑิต ม.ศรีปทุม ความว่า  ความสำเร็จที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงระดับเริ่มต้นเท่านั้น  เพราะความรู้ทุกด้านในโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก. ท่านจะต้องรู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสารใหม่มาเชื่อมต่อขยายความรู้เดิมของท่านให้กลายเป็นความรู้ใหม่ตลอดเวลา.   ขณะเดียวกันท่านต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาตัดสินใจว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกต้องแท้จริงหรือไม่.  ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมท่านก็จงละทิ้งไป.  แต่ถ้าถูกต้องและเป็นธรรมก็จะต้องรีบขวนขวายนำมาต่อยอดให้เข้าใจเพิ่มขึ้น.  ตรงนี้แหละคือความสามารถของบัณฑิตที่แท้จริง.  สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขเกษมสำราญ ปราศจากโรคอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ.

UploadImage

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการรับปริญญาบัตรในปีนี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  โดยเป็นการรับปริญญายุคใหม่ ตามวิถี  New Normal ภายหลังไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง “ความปกติในรูปแบบใหม่” จึงเกิดขึ้นในงานรับปริญญาปีนี้

UploadImage

สถานการณ์บังคับให้จำเป็นต้องลดขั้นตอนในบางขั้นตอนลงไปในช่วงพิธีการ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือขั้นตอนของการตรวจคัดกรองโควิดฯตามจุดต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้ ทุกคนต้องผ่านหลายมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่พิธีซ้อมที่ปรับให้บัณฑิตต้องทำผ่าน VDO  การวัดไข้ การขอความร่วมมือให้บัณฑิตและครอบครัวให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน จึงเกิดเป็นภาพน่ารักๆ  ที่แม้แต่หน้ากากอนามัยก็ไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มและความสุขที่ฉายออกมาทางแววตาของทุกๆครอบครัวในวันนี้ วันแห่งความสำเร็จ ความสุข และความภาคภูมิ มหาวิทยาลัยรู้สึกประทับใจในความร่วมมือของทุกๆฝ่าย ที่รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage