ม.ศรีปทุม จับมือ หัวเหว่ย พัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยี “HUAWEI ICT ACADEMY

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง MR.JUN PENG VICE PRESIDENT บจก. หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนาม MOU Signing Ceremony ร่วมกัน ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศัยกภาพคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy และพัฒนา ICT Talents โดยมี คุณพัฐภรณ์นัน ธนขจรวงศ์  CHANNEL SALES MANAGER, คุณวิชุดา พิมพ์ลี  CHANNEL SALES MANAGER และ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ,อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกร ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอน อาทิ  Routing and Switching, AI และ IOT และสนับสนุนการจัดอบรมความรู้ให้อาจารย์และVoucher สำหรับการสอบ Certificate ตลอดจนมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน มูลค่ารวมประมาณ 2,000,000 ล้านบาทแก่มหาวิทยาลัย

UploadImage

นอกจากนี้ยังได้มอบสิทธิให้สามารถใช้ Huawei Cloud มูลค่า 500 USD/User/Course รวมถึงมี Voucher ฟรี สำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรในการสอบพื่อรับ Huawei Certificate ได้ฟรีจำนวน 1 Voucher/User/Course ซึ่งปกติราคา Voucher ของการสอบจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200 USD ด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการจัด Promotion ของ Tablet และ Notebook จาก Huawei ในราคาพิเศษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage