ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญ หอพัก “บ้านอยู่สบาย”

UploadImage

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์มิ่งขวัญ  พุคยาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางบัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความสุข ความสำเร็จ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พักอาศัย โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบุญร่วมกัน ณ อาคารหอพัก บ้านอยู่สบาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage