ม.ศรีปทุม จัดฝึกซ้อมดับเพลิง ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2563

เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2563

หลายคนคงเคยได้ยินสํานวนสุภาษิตคำนี้ “โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” นั้นหมายถึงว่า การที่คนเราจะถูกโจรขึ้นบ้านถึง 10 ครั้ง ทรัพย์สินก็ยังเกิดความเสียหายไม่เท่ากับการที่โดนไฟไหม้บ้านเพียงแค่ครั้งเดียว เพราะอาจจะเสียหายทั้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยมากมายตามมา

สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมด้วยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนและได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (บริษัท ลีดเดอร์ไฟร์ จำกัด) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา