พี่ธาม – ธาม ทัพพะรังสี

พี่ธาม – ธาม ทัพพะรังสี
เลือกเรียน : คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
จบจากโรงเรียน : เพ็ญสมิทธ์ (Pensmith)
IG : Ttimexyz

APEC Voice of the Future 2022 ปีนี้ไทยมีตัวแทนกี่คน?

เนื้อหา : สำหรับในปีนี้ประเทศไทย ได้มีตัวแทนจำนวน 11 คน ซึ่งได้ถูกคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งตัวแทนทุกคนจะมีการพูดคุยและวางแผนในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเรื่องระบบการศึกษา มีการแบ่งหน้าที่ เพื่อหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเสนอ นอกจากนี้ ตัวแทนยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดแสดงงาน Farewell Party อีกด้วยครับ

เหตุผลที่สมัครร่วมโครงการ?

สำหรับผมนั้น โครงการ APEC Voices of the Future ถือเป็นเวทีสากลที่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุผลหลักๆ ที่ผมสมัครเข้าร่วมโครงการ ก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทย ที่สามารถเป็นเสียงให้กับเพื่อนๆ เยาวชน อีกทั้งยังได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแก้ไข นอกจากนี้ ผมยังต้องการพบเจอเพื่อนๆ ตัวแทนจากประเทศต่างๆ เพื่อเรียนรู้แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับ

กรอบแนวคิดของปีนี้คืออะไร?

ผู้นำเยาวชนเอเปคจะนำเสนอ Project ของแต่ละประเทศต่อเวที APEC ในหัวข้อที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดยังอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด Open Connect Balance ซึ่งแต่ละเขตเศรษฐกิจจะมีการนำประเด็นที่น่าสนใจของตนเองมาร่วมพูดคุยกับเขตเศรษฐกิจอื่นและสรุปออกมาเป็นคำแถลงการณ์ และมีตัวแทนนำไปยื่นส่งไปกับท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปพิจารณาครับ

Project ที่ไทยเราได้นำเสนอคือ?

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการพูดคุยหารือในด้านการมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องระบบการศึกษาภายใต้แนวคิดดังนี้ครับ

OPEN : คือการเปิดกว้างทางด้านการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ที่การศึกษานั้นเข้าไม่ถึง

CONNECT : เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ต่างๆ ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ เพื่อนำไปแก้ไขและมุ่งเน้นในการพัฒนาประเด็นต่างๆ ของด้านการศึกษาครับ

BALANCE : เราไม่เพียงแต่การโฟกัสทางด้านระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนแนวทางที่คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ

สนิทกับตัวแทนประเทศไหนที่สุด?

ผมได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของประเทศต่างๆ อย่างทั่วถึงครับ ทำให้ทุกๆ คนนั้นเป็นเหมือนเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน และยิ่งได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วยิ่งทำให้รู้สึกว่าทุกๆ คนมีความเป็นกันเองสูงมาก เราสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นถ้าให้เลือกว่าสนิทกับตัวแทนประเทศไหนมากที่สุด ผมคงต้องตอบว่า ผมสนิทกับตัวแทนทุกประเทศเลยครับ

สิ่งที่อยากฝากถึงรุ่นน้อง?

สิ่งที่ผมอยากฝากถึงน้องๆ คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราถนัดในด้านอะไร เก่งในด้านไหน แต่การที่เราเป็นคนสร้างและคว้าทุกโอกาสที่สามารถทำได้ จะช่วยให้เราพบเจอความฝันที่เราตามหาอยู่อย่างแน่นอน ฝันให้ไกลและไปให้ถึงครับ ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไร อย่างน้อยเราจะได้รับสิ่งดีๆ ระหว่างทางอย่างแน่นอนครับ