พี่ดุ๋ย ศิษย์เก่าสถาปัตย์ Go Inter บินลัดฟ้าไปสหกิจที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็น กูรู : บ้านไม้ญี่ปุ่น

พี่ดุ๋ย ศิษย์เก่าสถาปัตย์ Go Inter บินลัดฟ้าไปสหกิจที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็น กูรู : บ้านไม้ญี่ปุ่น