พาไป! เปิดแนวคิด อาจารย์บริหารพันธุ์ใหม่ ม.ศรีปทุม

ไม่จำเจกับรูปแบบการเรียนในตำรา แต่บริหารธุรกิจ SPU Shortcut ทฤษฎี พร้อมพาน้องๆไปเปิดประสบการณ์จริง!

UploadImage

เปิดมุมมองการเรียนรูปแบบใหม่

อาจารย์สุเมธ สันติกุล สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบัน ตัวอาจารย์เองต้องมีทั้งความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต้องถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นการเรียนแบบ Activity-Based Learning สลับกับการเรียนในห้องเรียน แบบนี้ทำให้นักศึกษาไม่รู้สึกเบื่อ อีกอย่างการที่นักศึกษาได้ลองลงมือทำจริง ทำให้เขาได้พบเจอกับสถานการณ์การทำงานในอนาคต ได้ไปเจอลูกค้า ลองวางแผนงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง

อย่างในรายวิชาของผมให้นักศึกษาไปรีวิวร้านอาหาร เป็นการสร้าง Content Facebook มันอาจจะดูง่าย แต่พอลงไปทำจริงๆแล้วมันยาก เพราะมันต้องวางแผน ต้องคิดว่าเราจะเล่าเรื่องยังไง ถ่ายรูปเพื่อสื่อความหมายแบบไหน การBoost Post โปรโมทร้านต้องทำยังไง ต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เป็นทั้งหมดนี้ นักศึกษาจะต้องเรียนรู้จริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากกว่าการเรียนในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวครับ

UploadImage

เน้นเรียนสนุก ต่อยอดความรู้ควบคู่ทักษะที่ดี

อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่ามุมมองการเรียนรู้ของเราประกอบด้วย 3 อย่างคือ 1) ความรู้ 2) ทักษะ 3) ความฉลาด ยุคสมัยก่อนคัดเด็กว่าใครฉลาดก็จะเรียนสายวิทย์ เป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จ ยุคต่อมาคือยุคแห่งความรู้ ยิ่งรู้เยอะยิ่งดี แต่เรามองว่ายุคนี้คือยุคของทักษะ เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ทั่วไป ไปที่ไหนก็หาได้ ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามส่งต่อให้กับเด็กๆคือการมีทักษะที่ดี เช่น ทักษะการฟังและจับใจความ การประยุกต์ใช้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ เพราะในงานบริหารเราต้องมองภาพใหญ่ และที่สำคัญเลยคือทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในสายงานด้านบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้บรรยากาศในการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เราเป็นคนตลก ชอบคุยเล่นกับนักศึกษาตลอด ทำให้ช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาน้อยลง เราเชื่อว่าความสุขและความสนุกในการอยู่ร่วมกันคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เลือก เพราะฉะนั้นเราเลยตกลงกับนักศึกษาเรื่องแนวทางการเรียนและการปฎิบัติในชั้นเรียนว่าอยากได้แบบไหน ซึ่งมันทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้นค่ะ

UploadImage

เปิดประสบการณ์ ผ่านการลงพื้นที่จริง

ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่เหมือนกับอดีต ตรงนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์อย่างเราต้องทำการบ้าน เด็กๆรุ่นใหม่นั้นส่วนใหญ่คิดเห็นเป็นภาพ เขาต้องการมองเห็นภาพอนาคตว่าเขาจะเดินไปในทิศทางไหน ถามว่าทฤษฎีต่างๆในห้องเรียนสำคัญไหม มันก็สำคัญนะ แต่เราต้องปรับรูปแบบการสอนให้เด็กๆเห็นภาพได้ง่าย อย่างถ้าผมสอนเรื่องการจัดการ เราจะโยงไปถึงชีวิตประจำวัน หรือยก Case Study เพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น

นอกจากรูปแบบการเรียนก็ต้องเน้นการเรียนรู้ที่ทำให้นักศึกษารู้สึกมีความสุข และสนุกไปกับมัน ความสุขและความสนุกจะทำให้เขามีไอเดียใหม่ๆ การที่เด็กได้มีโอกาสลงพื้นที่ ได้พบเจอสถานการณ์จริงๆ อย่างผมมีงานด้านพัฒนาสังคมก็จะพาเด็กๆไปด้วย เพื่อให้เขาได้เห็นภาพการทำงานจริง ได้เรียนรู้การทำงาน เข้าใจกระบวนต่างๆ ตรงนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ

UploadImage

Shortcut ทฤษฎี เน้นสร้างแรงบันดาลใจ

ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าก่อนที่จะเข้าสอนนักศึกษาสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือแผนการสอน เราต้องให้ความสำคัญกับคอนเทนต์เนื้อหา สิ่งที่นักศึกษาจะได้ไป ต้องมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง ทุกครั้งที่สอนหนังสือเราจะบอกกับเด็กเสมอว่าไม่ต้องเรียก ดร.รุ่งธิวาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เรียกอาจารย์ว่าพี่กุ้งก็ได้หรือ little shrimp กุ้งน้อย ก็ได้ เด็กๆก็จะหัวเราะ รู้สึกสนุกและมีความสุขในคลาสเรียนของเรา

การเรียนการสอนจะเน้นการสอนแบบ Coaching คอยแนะแนวทางและให้คำปรึกษากับเด็กๆ จะเห็นได้เลยว่านักศึกษากล้าที่จะเข้าหาเรามากขึ้น แน่นอนว่าการเรียนแบบทฤษฎียังคงต้องมีอยู่ แต่เราสอนแบบ Shortcut หลังจากนั้นเราจะพยายามยก Case Study จากบุคคลดังมาเปิดแนวคิดและแนวทางในการทำธุรกิจให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดๆ หลังจากนั้นให้นักศึกษาลองรีวิวบุคคลสำคัญในหัวข้อหรือเทคนิคที่เขาชื่นชอบ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายไอเดียให้กับนักศึกษา นำไปต่อยอดในการสายงานหรือธุรกิจของตัวเองในอนาคตได้ค่ะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/fac/business/