ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่! นศ.นานาชาติ ม.ศรีปทุม โกอินเตอร์ เข้าร่วมแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชชาพร เนืองนันท์ ,นางสาวกนกพรรณ วงษา และ นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับเชิญจากกระทรวงการศึกษาอินเดีย