ทำความรู้จัก! อาชีพที่ใช่..ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันนี้จะขอพาน้องๆที่สนใจที่จะเรียนสายไอที ใน Information and Communication Technology หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์,การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึง Big Data และ Cloud Computing โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  DEK64 สาย IT ต้องรู้ แล้วสาขานี้จบไปเขาทำงานอะไร?! ไปทำความรู้จักกับสายงานอาชีพ ที่เมื่อเรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไรได้บ้าง ตามมาหาคำตอบกันได้เลย….

UploadImage

ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK ADMINISTRATOR)

มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตั้งแต่การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่าย โดยงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถแบ่งได่ 3 สายย่อ คือผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามชนิดระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

UploadImage

นักวิเคราะห์ระบบ (SYSTEM ANALYST)

คือผู้ที่ศึกษาปัญหา และรวบรวมความต้องการของระบบ เพื่อวิเคราะห์ระบบงานในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไร เพื่อสามารถพัฒนาระบบธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

UploadImage

นักพัฒนาเว็บไซต์ (WEB MASTER)

จะต้องกำหนดประเภทและแบบของการเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์ การออกแบบ การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนำเสนอ (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์ การแก้ไขปัญหาที่สำคัญในการนำเสนอ การนำข้อมูลเข้าระบบ กำหนดขอบเขตของการแสดงข้อมูล ออกแบบ การจัดวางภาพและข้อความ (layout)

UploadImage

เจ้าของเพจด้าน IT (BLOGGER)

หรือที่เรารู้จักว่า Admin จะเป็นผู้ดูแลเพจต่างๆ เกี่ยวกับด้าน IT ทั้งที่เป็นของบริษัทและฟรีแลนซ์ที่แยกออกมาทำเพจเป็นของตัวเองก็ได้ โดยพวกเขามีหน้าที่ประสานงาน ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของเพจ ดูแลภาพรวมของเพจ สร้าง Content ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ IT ให้เกิดการแชร์ออกไปในวงกว้าง หรือสร้างกิจกรรมเพื่อให้คนในเพจได้ร่วมสนุก

เพราะจริงๆ แล้วอาชีพของคนเรียนไอทีมีเยอะมากๆ ให้เล่าทั้งวันคงไม่หมด เอาเป็นว่าแอดมินจะเอามาให้ฝากกันเรื่อยๆ แน่นอน!
คลิก | bit.ly/3sKVeIt

สมัครออนไลน์
คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota64