ด่วน! ข่าวดี ม.ศรีปทุม เปิดอบรม ฟรี 4 หลักสูตร โลจิสติกส์ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Up Skill – Re Skill รุ่นที่ 3

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดอบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครโลดจ้า ….. เงื่อนไขดูในแบนเนอร์น๊าาาา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มกราคม 2564 เท่านั้น
ข่าวดี..ข่าวด่วน!!!ช่วง covid-19 เปิดรับสมัคร (จำนวนจำกัด)
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (พ.ค. – ต.ค.64)
ได้รับCertificate #เทียบโอนได้
แจ้งผลการคัดเลือก ภายในกุมภาพันธ์ 2564
จองที่นั่งด่วน!! (ใกล้เต็มแล้วค่ะ)

UploadImage

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้า เพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับต้น (SPU-TIFFA-ITBS)  Trade Logistics for Young Executive
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/NonDegree3-1

UploadImage

หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับกลาง  Logistics Qualification System Program 2019 : LQSPX
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/LQSPX6

UploadImage

หลักสูตรนักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner)
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/Demand64

UploadImage

หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) Customs Broker
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/CustomsBroker64

UploadImage

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/Lean64