ค้นหาตัวตน! Logistics SPU Camp #5

จบลงไปแล้วสำหรับ Logistics SPU Camp #5 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาชัยศรีปทุม แคมป์กิจกรรมฟรีดีๆ ที่ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขานี้มากกว่าที่เคย

UploadImage

เพราะปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น เมื่อต้นทุนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) จึงมีบทบาทและส่งผลต่อต้นทุนทั้งสิ้น

UploadImage

และด้วยเห็นถึงความสำคัญนี้ ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดกิจกรรม Logistics SPU Camp #5  พาน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศที่สนใจ มาเรียนรู้โลกของการขนส่งที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในยุคนื้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนพพร เทพสิทธาคณบดีกิตติกุล (ผู้ทรงคุณวุติจากภายนอก) ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมพี่ๆ Staff logistic ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับน้องๆ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ที่ผ่านมา

UploadImage

ซึ่งกิจกรรมนี้จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 กับ“โลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก้าวสู่โลกใบใหม่ กับการเรียนรู้จากตัวจริงประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรม บอร์ดเกม และ Brass Game เกมพลิกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน ที่จะทำให้น้องๆเพิ่มโอกาสของการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ได้พูดคุยกับรุ่นพี่ถึง ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยค้นหาตัวตนของตัวเองด้วยประสบการณ์จริง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุนสนานกันถ้วนหน้า..แล้วพบกันใหม่ กับ Logistics SPU Camp ในปีหน้าจ้า….

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage