คุยให้ Get กับ ผศ.ดร.ชลธิศ วิศวฯ ยุคใหม่เรียนไกลถึงจีน!

คุยให้ Get กับ
.
.
.

 

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

 

“หลักสูตรวิศวฯ” ยุคใหม่ที่น่าสนใจ

 

แถมได้เรียนไกลถึงจีน!

UploadImage

 คณะวิศวฯ
ที่มีความ   Dynamic ในหลักสูตร!

 

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล: เราเป็นคณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของไทย ที่เปิดดำเนินการมานาน ตัวหลักสูตรได้รับรองจากสภาวิศวกร มีความ Dynamic คณะจึงปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัยตลอดเวลา มีอาจารย์เป็นวิศวกรมืออาชีพ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ผสมผสานกับหลักการทางทฤษฎีในการประกอบอาชีพได้อย่างลงตัว และทุ่มเทกับการพัฒนานักศึกษา เรามีเครือข่ายใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมและวิศวกรมืออาชีพ อย่างกว้างขวาง ที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากการเรียนปกติ ยังมีการสอน online ในทุกวิชา เหมาะกับยุค New Normal ทำให้นักศึกษาสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง ตามเวลาและสถานที่ ตาม Life Style ของแต่ละคน เราใส่ใจเข้มข้นกับการ coaching ดูแลติดตาม ผลักดันให้นักศึกษาได้ ฝึกทำ ฝึกคิด ทั้งในชั้นเรียน นอกห้องเรียน

UploadImage

หาย สง สัย แน่ ! แต่ละหลักสูตรเรียนอะไร

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล: มาครับ แต่ละสาขา เรียนอะไร ดียังไง เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟัง
 – สาขาวิศวกรรมโยธา เราได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) ให้นักศึกษาฝึกทักษะจนชำนาญ นำมาประยุกต์ใช้ กับการบริหารงานก่อสร้าง การออกแบบ สำหรับวิศวกรโยธายุคใหม่
– วิศวกรรมไฟฟ้า ได้ผนวกระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มาฝึกฝนในนักศึกษาเป็น System Integrator ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรม
– วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ และ BIM ได้ถูกนำมาเน้นย้ำ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นตอบสนองต่องานอาคารสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัล
– วิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก “ยานยนต์สมัยใหม่”  ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้าน Motor Sport ที่เป็นความฝันของเด็กช่างทุกๆ คน
– วิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีการบรรจุความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นแขนงมุ่งเน้นในสาขาให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เพื่อตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศ 20 ปี
– วิศวกรรมระบบราง ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติและการจัดการงานโครงการทางด้านอุตสาหกรรมราง ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศ โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษาทางด้านวิศวกรรมรางระดับโลกในประเทศจีน ที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับชุดปฏิบัติการมูลค่ากว่าพันล้านบาท และได้รับประสบการณ์จากทุนการศึกษา ณ ประเทศจีน 1 ปีเต็ม
UploadImage
 

วิศวกรรมระบบราง

สาขาน้องใหม่ ที่เรียนไกลถึงจีน !

หลักสูตรวิศวกรรมระบบรางถูกออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กระบวนการจัดการทางวิศวกรรมระบบรางในด้านต่างๆ ทั้งการก่อสร้าง ระบบตัวรถ อานัติสัญญาณ การจัดการการบำรุงรักษาและความปลอดภัย รวมถึงทุนฝึกปฏิบัติ ณ ประเทศจีน โดยนักศึกษาจะได้รับการ training ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน ทำงานได้จริง ตามแนวทางเป้าหมายของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะผู้สำเร็จวุฒิ ปวส. ซึ่งมีทักษะทางด้านงานช่าง สามารถเทียบโอนมีแผนการเรียน 2 ปี โดยการเพิ่มเติมการเรียนรู้หลักทางทฤษฎีการทางวิศวกรรมและจัดการงานโครงการในปีแรก และ เดินทางไปฝึกปฏิบัติการที่วิทยาลัยแห่งชาติทางด้านระบบรางในประเทศจีนในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้มีทักษะที่เข้มข้นพร้อมเข้าปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจบการศึกษาเด็กๆ จะได้ความรู้แบบเข้มข้น มีประสบการณ์ใช้ชีวิต ต่างประเทศ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแน่นอนครับ

คณะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอสำหรับทุกคนที่มีความตั้ง ใจอยากเป็น

“วิศวกร” ขอแค่มีความตั้งใจไม่เกลียด คณิตศาสตร์ชอบงานช่างมุ่งมั่น

ตั้งใจ เราพร้อมจะสนับสนุน ทุก ความ สำ เร็จ !

UploadImage