“วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ”
SPU Grand Opening “College of Tourism and Hospitality”

SPU Grand Opening
“College of Tourism and Hospitality”
เปิด “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ” 
พบตัวจริงประสบการณ์จริง บนเส้นทางอาชีพในฝัน ฟรี!!!
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ธุรกิจการบิน
การท่องเที่ยว
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ อาคาร 11 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
สมัครด่วน... รับเพียง 45 คนเท่านั้น!!
 
คลิก www.spu.ac.th/turnpro/workshop/travel.html
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4, 1276 และ 1298
 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59