โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

Tag: โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

New&Activities
chermand

พาไปชม! ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรม สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 (Non-Degree) “The Connectivity of Everything”

ผศ.ดร.ธรนี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบสนองนโยบายรัฐ เปิดโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

อ่านเพิ่มเติม »