ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับสายการบินนกแอร์

16 พ.ย. 2559
พิธีลงนามเป็นพันธมิตรทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับสายการบินนกแอร์   ณ Board Room มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ผู้แทนฝ่ายสายการบินนกแอร์ คือ คุณสนทนา นรินทร์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณสุวรรณา วิริยาเสถียร ผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้แทนฝ่ายบริหารของสายการบิน สองฝ่ายร่วมลงนามในข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางการศึกษา โดยสายการบิน นกแอร์ ยินดีรับนักศึกษาสาขาการบินของวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาจากคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สำนักใหญ่ของสายการบิน และสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในต่างจังหวัด
Presentation11

พลาดไม่ได้กับสาขามาแรง ณ ตอนนี้

พลาดไม่ได้กับสาขามาแรง ณ ตอนนี้
Presentation6

ถ้ามุ่งมั่น เรียนได้-ทำได้ ทั้งงานบนฟ้าและบนดิน สาขาธุรกิจการบิน SPU

ถ้ามุ่งมั่น เรียนได้-ทำได้ ทั้งงานบนฟ้าและบนดิน สาขาธุรกิจการบิน SPU http://youtu.be/6uDp-RiKoj8
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ชม.จิตอาสา

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเรื่องตรวจสอบข้อมูลจิตอาสา

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเรื่องตรวจสอบข้อมูลจิตอาสาของนักศึกษากองทุน(ทุกคน)โปรดตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าอาจารย์ที่…

ข่าว-กิจกรรมคณะ

+ ดูทั้งหมด