เรียนก็สำคัญ แต่กิจกรรมเราไม่ทิ้ง จ้าบ - กมลพร เด็กกิจกรรมผู้หลงรักการเต้น