คริส หนุ่มนิเทศศาสตร์SPU กับบทบาทใหม่ “บรรจง” จากภาพยนตร์ “ส่มภัคเสี่ยน”