โอกาสทำงาน เริ่มได้ตั้งแต่วัยเรียน "จ๊อบ - ยศธร คงลิขิต"