“เลือกในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วมาทำให้ฝันเป็นจริงไปด้วยกัน” กับ พี่นิค นิเทศ ศรีปทุม