บูริน ขอเลือกเรียน SPU หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แทน ม.รัฐบาล เพราะอะไรมาฟังเหตุผลเธอเลย!