โรบิ้น หนุ่มติสท์ สายวาด คณะดิจิทัลฯ กับลายเส้นสวยสะดุดตา จนได้ร่วมงานกับแบรนด์ EWOK