"น้องจอย-สุนิษา" เด็กบัญชีกับประสบการณ์ฝึกงานต่างแดน