สาวน้อยตาคม แพรว – เขมจิรา รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาวคณะศิลปศาสตร์