“พิกกี้” สาวนิเทศฯไฮเปอร์ ที่ไม่เคยปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆ