อ.แอน วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม ผู้เป็นตัวจริง ในวงการด้านธุรกิจการบิน