อ.นิธนา ผู้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการบิน สู่บทบาทการเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้