“ประสบการณ์มีค่ามากกว่าเงิน” ฝันหวาน อรนิชา สาวนักชิมและนักออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์