โค้ช วิศวกรหนุ่ม "จากหุ่นยนต์ช่วยเดิน สู่ระบบจัดยาอัตโนมัติ"