ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ตอกย้ำเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง