“แม่ติ๋ม” คณบดีผู้เป็นครูด้วยหัวใจ เรียนอะไรให้เรียนเพราะชอบและใจรัก