“เปลี่ยนปัญหา เป็นทางออก” อ.วิกานดา ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ