มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่มีรถไฟฟ้าจอดหน้ามอ