" จีเซล - พิมพ์วลัญช์ " สาวการบินอินเตอร์ เธอผู้มีหัวใจเพื่อสังคมโดยแท้