ฟาง ปภัสรา กับการเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและใช่ ดนตรี กับ นิเทศฯ