4 ปีนี้ ขอเลือกเรียนในสิ่งที่รัก เป๊ปเปอร์ เสียงจากรุ่นน้องที่เลือกเรียนศรีปทุมเพราะผลงานรุ่นพี่