สวย เก่ง ฉลาด ครบสูตรในแบบ “พริ้ว” วาศิริน ภู่ระหงษ์ คณะนิติศาสตร์