การเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีปทุม เส้นทางสนามบินดอนเมือง


UploadImage
 

เส้นทางที่ 6 สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง - มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับน้องๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สามารถเดินทางด้วยรถประจำทาง และรถแท็กซี่ ได้ง่ายๆ ไม่ยากเลย!

 
 
UploadImage

มาเริ่มต้นที่ “สนามบินดอนเมือง”

สำหรับน้องๆที่จะเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ซึ่งป้ายรอรถประจำทาง ตั้งอยู่ที่หน้าสนามบินดอนเมือง รถประจำทางจะมีเพียงสายเดียวที่เดินทางถึงหน้ามอเลยยย..หรือน้องอาจจะมีกระเป๋าเดินทางมาด้วยสามารถเดินทางไปมหาวิทยาลัยได้โดยรถแท็กซี่ก็สะดวก มาเริ่มกันเล้ย!UploadImage    


เริ่มต้นการเดินทางด้วยรถประจำทางง่ายๆ
น้องๆที่เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมือง ให้ข้ามมารอรถที่จุดรอรถประจำทาง
ป้ายรถเมล์วัดดอนเมือง สามารถขึ้นรถประจำทางสาย 59 ซึ่งจะมีเพียงสายเดียว
ถึงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเลย


  

 

UploadImage
   
 

 

UploadImage   รถประจำทางสาย 59 รังสิต - สนามหลวง ทั้งแบบปรับอากาศ และแบบธรรมดา
 
UploadImage
UploadImage

UploadImage

ส่วนใครที่ต้องการใช้บริการรถแทกซี่เพื่อความสะดวกสบาย น้องๆ บ้างคนอาจจะมีกระเป๋าเดินทางมาด้วย นั่งชิลๆ ซึ่งจุดบริการแท็กซี่ มีทั้งภายในและภายนอกสนามบินเลย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8 และอาคารจอดรถ 7 ชั้น ชั้น 1 (ติดกับอาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2) ช่วงเวลาเดินรถ: ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะต้องรับบัตรคิวและรอเรียกคิวผ่านจอแสดงผล
ค่าโดยสาร: ตามค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์บวกค่าบริการ 50 บาท


จุดที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ


UploadImage

 

จุดที่ 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

UploadImage