ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS) รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

13 ก.ค. 2558
ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS) รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS Study) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 กรุณายื่นเรื่องขอเปิดรายวิชานอกแผนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 หลังจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับพิจารณา
unnamed

เรื่อง ปรับกำหนดการสอบปลายภาค 1 /2559 นานาชาติ เพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการปรับกำหนดการสอบปลายภาค 1 /2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ  
USR SPU_146

จิตอาสาถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา  สุขวารี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ​รวมพลังจิตอาสา แจกน้ำดื่มUSR พิมเสนน้ำ กระดาษซับหน้าถวายน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง…