วิทยาลัยการบินและคมนาคม

" เหินฟ้าอย่างปลอดภัย กับวิทยาลัยการบินและคมนาคม " เส้นทางสุดเท่สู่การเป็นนักบินอยู่ที่นี่แล้ว! มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมพานักบินทุกคน สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่ไม่เหมือนใคร เพราะที่นี่เราเน้นศึกษาความปลอดภัยและเน้นปฏิบัติจริง สื่อสารได้หลากหลายภาษา ปูพื้นฐานความรู้สุดแน่นจากผู้เชี่ยวชาญ ในห้องเรียนสุดทันสมัย พร้อมเปิดประตูสู่การเป็นนักบินระดับมืออาชีพ

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

สัมมนาฟรี! “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ ...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน ...

วันศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ...

ฟังบรรยายพิเศษ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

การใช้ Digital Marketi...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

ร่วมแต่งกายส่งเสริม เอ...

​ทุกวันศุกร์ - ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ ...

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ‘ศรีปทุม’ ...

บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ โดย สำนักข่าวอิศรา ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety

 

 
 

อ ย า ก เ ป็ น นั ก บิ น ? 

UploadImage  ฟั ง ท า ง นี้ ! 
     แห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความต้องการตลาดแรงงานในอุสาหกรรมการบิน เรียนสนุก เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านอุสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินส่วนบุคคล

" เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ " 
หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน ที่ไม่เพียงครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการ แต่เรายังเน้นจุดแข็งทางด้านภาษาที่สาม เพิ่มสกิลการสื่อสารให้เริ่ด จะบินไปประเทศไหนก็มั่นใจว่าพูดได้ เรียนที่ SPU นอกจากได้ความรู้ในตำราแน่นปึ้ก ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแบบเน้นๆ กับหน่วยงานมีชื่อเสียงอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เหินฟ้าติิดปีกได้อย่างภาคภูมิ!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง