แนะนำหน่วยงาน


ระเบียบการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
SPU : Code of Conduct
 
1.ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น หรือสวมเสื้อแขนกุด
Users must dress appropriately. No sandal, short or sleeveless.

2.ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุด
Please show your University ID card.

3.ห้ามทานอาหาร เครื่องดื่ม สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และส่งเสียงดังภายในห้องสมุด
Please observe silence and refrain from smoking, gambling, eating and drinking.

4.กรุณาปิดระบบเสียงของอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
Mobile phones and other electronic devices must be set to SILENT mode.

5.ผู้ใช้บริการพื้นที่และวัสดุการศึกษา ของห้องสมุด ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ห้องสมุดของสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
While using all reading areas and materials, users must strictly follow rules.

6.ผู้ยืมต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตรงตามกำหนด มิฉะนั้นต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
Return materials before the due date, to avoid being fined.

7.ผู้ใช้บริการสำเนาเอกสารและวัสดุการศึกษาทุกชนิดต้องรับผิดชอบหากมีการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
Copyright law should be strictly observed by all users.

8.ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด และต้องยินยอมให้ตรวจเมื่อมีสัญญาณเสียงดัง
All materials must be checked out before leaving the .

9.โปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สูญหาย
The will not be held responsible for any loss or damage of personal belongings left unattended.

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด                                                      
•นักศึกษามหาวิทยาลัย
•อาจารย์มหาวิทยาลัย
•เจ้าหน้าที่ และพนักงานของมหาวิทยาลัย
•บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต ให้ปฎิบัติตังต่อไปนี้

1. ยื่นบัตรประชาชน และลงชื่อเข้าใช้บริการ
2. รับบัตร Visitor ของห้องสมุด แล้วแขวนไว้ติดตัวทุกครั้งก่อนเข้าใช้
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติจะทำการเปิดประตูเข้า-ออกให้ทุกครั้ง
4. คืนบัตร Visitor ของห้องสมุด พร้อมรับบัตรประชาชนคืน และลงเวลาออก