ถามตอบ

ถาม : หากต้องการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดต้องทำอย่างไร

คำตอบ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์แต่ละชั้น เพื่อขอแบบฟอร์มการเสนอซื้อหนังสือ
             หรือกรอกรายละเอียดของรายการสื่อความรู้ที่ท่านสนใจ
               - โดยเข้า https://search.library.spu.ac.th/
               - login ของท่าน เลือก Purchase suggestions 
               -  คลิก รายการแนะนำการสั่งซื้อใหม่ และ กด Submit your suggestion
                  รายชื่อในการเสนอจะถูกส่งไปที่ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ถาม : ถ้าจะคืนหนังสือในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดบริการ

คำตอบ :  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีบริการตู้รับคืนหนังสือ Book Return สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณอาคาร 11 ชั้น 1 (ใกล้ทางขึ้นลิฟต์) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถคืนหนังสือในเวลาทำการได้ 

ถาม : เวลาเปิด- ปิด ให้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำตอบ : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เปิดในบริการ   วันจันทร์-วันศุกร์    เวลา  8.30 - 18.00 น.
                                                         วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา  9.00 – 17.00 น.
                                                         (ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดมหาวิทยาลัย)