บัญชี SPU : The Professional Accountant

บัญชี SPU : The Professional Accountant
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. ตึก 11 ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%UploadImage