lib.arts OPEN HOUSE DEK67

lib.arts OPEN HOUSE DEK67

มาเช็ค DNA ความเป็นเลิศด้านภาษา

ฉบับ Dek ศิลปศาสตร์

7 กันยายน 2566
@คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10 ม.ศรีปทุม

10.00 น.   Workshop ภาษาและวัฒนธรรม
11.30  น.   จบภาษาทำอะไรดี? จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน
12.00 น.   Q&A เตรียมคำถามมาให้ปัง พร้อมรับของที่ระลึกเพียบ!


UploadImage