สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2566

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/spu.ac.th/linetrackingrobot/home


UploadImage