Home Coming Day 2023


DekNited SPU Home Coming Day 2023 
FRIDAY 24.03.2023 @ SPU TIME : 18:00 - 23:00 น.
ครั้งแรกที่นกพิราบสื่อสารหวนคืนรัง  นิเทศ ศรีปทุม 

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกรุ่น กลับมาสานสัมพันธ์ รำลึกความหลัง วันแห่งความสุข สนุกรวมรุ่นพี่-น้อง 
เว็บลงทะเบียน

http://33rd.nitedspu.com/

UploadImage