ร่วมบริจาคโลหิต


UploadImage

 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 

 วันที่ 24 - 25 มกราคม  2566
 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.