วิศวะฯ จัดกิจกรรม Line Tracking Robot Contect 2022 ก้าวแรกสู่การเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

 

UploadImageวิศวกรรมศาสตร์
จัดกิจกรรม
Line Tracking Robot Contect 2022
ก้าวแรก..สู่การเป็น 
นักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

เข้าร่วมแข่งขัน รถวิ่งตามเส้น 
เจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ
ปี 2565
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา
เวลา 08.00-17.00 น.

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1