เปิดกล่องพัฒนายกระดับคนโลจิสติกส์ไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากล

UploadImage
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #87
โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 
หัวข้อ "เปิดกล่อง ของขวัญปีใหม่ 2565 เพื่อพัฒนายกระดับคนโลจิสติกส์ไทยด้วยคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากล''
 
18 มกราคม 2565
เวลา 18.00-19.30 น.
 
วิทยากร
คุณโอมิกา บุญกัน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน
 
ผู้ดำเนินรายการ
คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
 
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567