เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต

บัญชีดิจิทัล SPU : Facebook Live
"เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต"
 
โดย
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
- กรรมการบริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด
ร้อยโทวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ
- อุปนายกคนที่ 1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- TA, CPA, ASEAN CPA, IACP, VFA, THA

อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส
อาจารย์คณะบัญชี SPU
 

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%